Dokumenty do pobrania.


Statut Domu Wczasów Dziecięcych. pobierz


Lista uczestników turnusu. 

Wypełnioną listę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail dwdz@poczta.onet.pl oraz dostarczyć w dniu przyjazdu opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora Szkoły. pobierz  


Program ścieżki edukacyjnej "Dziedzictwo kulturowe regionu" z elementami zajęć turystyczno - krajoznawczych. pobierz 


Plan sypialni i pomieszczeń w Pałacu Tatrzańskim. pobierz      


Mapa dojazdu do Pałacu Tatrzańskiego. pobierz